VISUALS

Visuals zijn eigenlijk een 'extra'. Je hebt ze niet per sé nodig.

 

Ga maar na: grote sprekers als Martin Luther King, Winston Churchill en Barack Obama spraken allemaal zeer succesvol zónder Powerpoint. 

 

Daarom zijn Visuals stap 4. En niet stap 1.

Waar het om gaat bij middelen zoals Powerpoint

Als je het goed inzet kan het je impact significant vergroten en je boodschap flink verhelderen...

 

Als je het verkeerd inzet kan het je presentatie flink verstoren... 

 

De ervaring leert dat met het aanreiken van een aantal basisprincipes clienten al flinke sprongen maken in het juist gebruiken van dit hulpmiddel. 

Mocht je ambitie hebben om jezelf verder te ontwikkelen tot een Powerpoint-expert, dan breng ik je graag in contact met de juiste opleider

Dat geldt ook voor zaken die betrekking hebben op stap 5: X-tra's