Er is misschien wel geen krachtiger en efficiënter middel voor Interne Communicatie dan video. Het is makkelijk te consumeren. En de kijker krijgt in korte tijd letterlijk en figuurlijk een goed beeld van wat er speelt. Àls het (goed) wordt ingezet... 

Maar velen deinzen er nog voor terug om zelf te gaan vloggen. En/of weten niet hoé ze een goed filmpje moeten maken. 

Insteek

In deze training maken deelnemers kennis met de wetten van de camera en krijgen ze praktische handvaten om zelf effectief te gaan vloggen

Inhoud

Afhankelijk van behoeften en wensen werken we aan thema's als: 

- Mogelijkheden

 * Waarvoor is video geschikt? En waarvoor absoluut niet?  

- Inhoud: 

 * wat is het doel van mijn video? 

 * spreken in begrijpelijke taal 

 * snel tot de kern komen

 * informeren en activeren

- Presenteren op camera:

 * waarin verschilt het van de 'gewone' presentatie? 

 * hoe betrek ik mijn kijker? 

 * tot wie richt ik me? 

Vertrouwen:

 * Kan ik dit? 

 

- Etc. 

Werkwijze

Deelnemers gaan aan de slag met een éigen casus. Ze leren de aangereikte inzichten en methoden dus direct toepassen in de eigen praktijk. Er wordt veelvuldig geoefend. Mét camera. Dus deelnemers zien meteen resultaat. En krijgen op basis van de constructieve feedback inzicht en vertrouwen in eigen kunnen. 

Wat levert het op?

- deelnemers doen inzicht, inspiratie en ervaring op mbt het maken van vlogs

- deelnemers leren hun boodschap kernachtig over te brengen op video

- deelnemers durven voortaan te vloggen 

- deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatiestijl en hoe die te versterken

- deelnemers verbeteren hun algehele communicatieve vaardigheid 

Opzet 

Je kunt kiezen voor een workshop (1 dagdeel), een training (1 dag) of een traject. Uiteraard geldt: des te groter de investering, des te groter het leereffect. 

Investering 

In onderling overleg te bepalen. 

VLOGTRAINING