Hoofdoorzaak 1 van een slechte presentatie: een slecht verhaal. Men vertelt bijvoorbeeld teveel of juist te weinig. Of men maakt datgene wat men verteld niet duidelijk, interessant of relevant genoeg voor het publiek.

Zonde! Want dit gaat ten koste van het eigen succes en dat van het team c.q. de organisatie. Slechte presentaties = slechte prestaties. Terwijl iedereen kan leren om presentaties inhoudelijk sterker te maken!

Insteek

In deze training krijgen deelnemers inzichten en technieken aangereikt om hun presentaties duidelijker, boeiender en dus meer impactvol te maken. 

Inhoud

Afhankelijk van je behoeften en wensen werken we aan thema's als: 

- Storytelling: wat is het en waarom eigenlijk toepassen? 

- Publieksanalyse: tegen wie spreek ik en wat wordt dan mijn kernboodschap?  

- Structuur: hoe kleed ik het verhaal zo in dat mijn publiek het kan volgen en wíl

  horen? 

- Etc. 

Werkwijze

Deelnemers gaan aan de slag met een éigen casus. Ze leren de aangereikte inzichten en methoden dus direct toepassen in de eigen praktijk. Er wordt veelvuldig geoefend. En deelnemers geven elkaar feedback. Zodoende wordt er maximaal geleerd. 

Wat levert het op?

- Deelnemers snappen hoe en waarom je storytelling toe moét passen. 

- Deelnemers krijgen handvaten om eigen presentaties beter op te bouwen/te structureren (o.a. het Pyramid Principle, Monroe's Motivated Sequence) 

- Hierdoor vergroot iedere deelnemer zijn persoonlijke effectiviteit, zowel intern (richting medewerkers) als extern (richting klanten en andere stakeholders). 

Opzet 

Je kunt kiezen voor een workshop (1 dagdeel), een training (1 dag) of een traject. Uiteraard geldt: des te groter de investering, des te groter het leereffect. 

Investering 

In onderling overleg te bepalen. 

STORYTELLING