Mensen die goed kunnen presenteren maken sneller carrière. En zijn ook van grote(re) waarde voor een organisatie. Omdat ze bijvoorbeeld in staat zijn hun ideeën of analyses helder en overtuigend uit te dragen. Waar ook ànderen hun voordeel mee doen. 

En het mooie is: goed en charismatisch presenteren, dat kan iédereen leren!

Insteek

In deze training krijgen deelnemers oefeningen, inzichten en technieken aangereikt om beter te kunnen presenteren. 

Inhoud

Afhankelijk van behoeften en wensen werken we aan thema's als:

- Mentale voorbereiding:

 * omgaan met zenuwen

 * vergroten van zelfvertrouwen

- Inhoudelijke voorbereiding:

 * Storytelling: Hoe kom ik tot heldere en boeiende inhoud? 

 * Visuele hulpmiddelen: hoe zet ik bijv. Powerpoint effectief in? 

- Presentatie & charisma:

 * het podium pakken

 * contact maken met je publiek

 * spreektempo

- Etc.  

Werkwijze

Deelnemers gaan aan de slag met een éigen casus. Ze leren de aangereikte inzichten en methoden dus direct toepassen in de eigen praktijk. 

Tijdens de training wordt veelvuldig geoefend mét camera. Opnames worden ter plekke teruggekeken en geanalyseerd. Uit ervaring blijkt dat deelnemers hierdoor sneller leren. En het geleerde beter beklijft.  

Wat levert het op?

- Deelnemers verbeteren hun communicatieve vaardigheid en daarmee hun waarde voor de organisatie.

- Deelnemers zien presentaties voortaan met (meer) vertrouwen tegemoet

Opzet 

Je kunt kiezen voor een workshop (1 dagdeel), een training (1 dag) of een traject. Uiteraard geldt: des te groter de investering, des te groter het leereffect. 

Investering 

In onderling overleg te bepalen. 

PRESENTATIE

TRAINING