PITCHEN

Tijd is schaars. Dat geldt voor iedereen. Maar zeker voor belangrijke bestuurders, managers, potentiële klanten en investeerders. Wil je hun aandacht en medewerking? Dan moet je snel overtuigend tot de kern kunnen komen. Oftewel: pitchen. 

Insteek

In deze training krijgen deelnemers oefeningen, inzichten en technieken aangereikt om snel tot de kern te komen. 

Inhoud

Afhankelijk van je behoeften en wensen werken we aan thema's als: 

- Storytelling: wat is het en waarom eigenlijk toepassen? 

- Publieksanalyse: tegen wie spreek ik en wat wordt dan mijn kernboodschap?  

- Prioriteiten stellen: wat moet er in mijn pitch? Wat kan wachten. 

- 'Show, don't tell': het bedenken en gebruiken van bijv. metaforen om je punt snel duidelijk te maken. 

- Etc.  

Werkwijze

Deelnemers gaan aan de slag met een éigen casus. Ze leren de aangereikte inzichten en methoden dus direct toepassen in de eigen praktijk. 

Tijdens de training wordt veelvuldig geoefend mét camera. Opnames worden ter plekke teruggekeken en geanalyseerd. Uit ervaring blijkt dat deelnemers hierdoor sneller leren. En het geleerde beter beklijft.  

Wat levert het op?

- Deelnemers snappen hoe en waarom je storytelling toe moét passen in je pitch

- Deelnemers leren sneller en pakkender tot de kern te komen. 

- Deelnemers vergroten hun algemene communicatieve vaardigheid. 

Opzet 

Je kunt kiezen voor een workshop (1 dagdeel), een training (1 dag) of een traject. Uiteraard geldt: des te groter de investering, des te groter het leereffect. 

Investering 

In onderling overleg te bepalen.