De Presentatiepiramide©

HET UITGANGSPUNT

Les 1: beter leren presenteren gaat NIET over het aanleren van trucjes. Integendeel. Want trucjes maken je onecht. En dus niet overtuigend. 

Het gaat WEL om het vergroten van je eigen, natuurlijke spreekkracht.

DE ROUTE 

Vervolgens  is het van belang om de juiste prioriteiten te stellen.

Vergelijk het met het bouwen van een huis: het heeft geen zin om aan het dak te beginnen, als de fundering en de muren nog niet staan. 

DE BASIS 

Wat is de basis?  Datgene wat je wil overbrengen. Oftewel: je verhaal. Want als dat staat, sta je zelf automatisch ook steviger.

 

Heb je vervolgens nog meer stevigheid nodig? Prima, dan gaan we daar dan aan werken.

 

Bijvoorbeeld door het versterken van Eigenheid & Vertrouwen. Of je vermogen om Contact te maken met je publiek.

DE PIRAMIDE 

Alles waar je aan kunt werken om je presentatie te versterken heb ik op volgorde van prioriteit gevangen in de Presentatiepiramide©. De leidraad in al mijn trainingen en coachingstrajecten. Opgezet volgens het principe van de piramide van Maslow. Het begint bij de onderste trede. Als dat in orde is, kun je een trede hoger. En zo verder.

Bekijk de video hieronder en/of klik op de verschillende treden hierboven voor een nadere toelichting. En krijg zo een indruk hoe je kunt werken aan je  je impact en overtuigingskracht. Zowel op een podium. Als voor de camera.